Työnohjausta sydämellä

Eläinavusteinen työnohjaus

Eläinavusteinen työnohjaus on tehokas väline työntekijöiden ammatillisen kasvun ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Se tarjoaa ainutlaatuisen ja monipuolisen tavan käsitellä työelämän haasteita, edistäen samalla positiivista työympäristöä, jossa jokainen voi kukoistaa ja saavuttaa parhaansa.

Hinnat alk. 180 € / h

Kysy lisää!

Työnohjauksen avulla työntekijät voivat saavuttaa merkittävää ammatillista kasvua, joka heijastuu heidän kyvyssään selviytyä työelämän haasteista.

Ammatillinen kasvu kattaa monia ulottuvuuksia, kuten uusien taitojen oppimisen, itseluottamuksen vahvistumisen ja kyvyn sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työnohjauksen avulla työntekijät voivat kehittää itsetuntemustaan ja tunnistaa vahvuutensa sekä kehityskohteensa, mikä edistää työhyvinvointia ja menestystä työelämässä.

Eläinten kanssa toteutettu ohjaus täydentää tätä prosessia tarjoamalla inspiroivan ympäristön, jossa työntekijät voivat kokea uusia haasteita ja saavutuksia. Lisäksi eläinten läsnäolo voi lisätä innostusta ja motivaatiota kehittyä ammatillisesti sekä auttaa heitä voittamaan esteitä ja selviytymään vaikeuksista työelämässä.

Käytännössä eläinavusteinen työnohjaus voi sisältää erilaisia toimintoja, kuten ohjattuja harjoituksia eläinten kanssa, reflektointia eläinten käyttäytymisen kautta saaduista oivalluksista tai rentoutushetkiä eläinten seurassa.

Ryhmässä tällainen toiminta edistää merkittävästi työyhteisön sosiaalista vuorovaikutusta ja vahvistaa tiimihenkeä, kun yhteiset kokemukset eläinten parissa luovat uusia yhteistyön muotoja ja parantavat kommunikaatiota.

Hyvinvointiohjaus hevosten kanssa…

on tutkitusti tehokas keino edistää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Ohjauksemme tarjoaa paitsi unohtumattomia elämyksiä, myös arvokkaita hetkiä rentoutumiseen ja vuorovaikutukseen majesteettisten eläintemme parissa. Hevosten läsnäolo ja vuorovaikutus niiden kanssa vahvistavat stressinsietokykyä ja keskittymiskykyä sekä tukevat tunnetaitojen kehittymistä, mikä on tärkeää niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työympäristössäkin.

Tämä kokemus ei ainoastaan paranna arkielämäsi laatua, vaan se myös auttaa sinua oppimaan uusia taitoja ja tekniikoita, jotka voit siirtää työelämään.

Kehität parempaa itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja luovuutta, jotka kaikki ovat olennaisia elementtejä tehokkaassa työssä ja tulosten saavuttamisessa.

Tule löytämään sisäisen tahtisi ja koe hevosten terapeuttinen voima, joka auttaa sinua kirkastamaan itsellesi tärkeitä asioita niin henkilökohtaisessa elämässäsi kuin työurallasi. Astu tilallemme ja anna hevosten ja luonnon uudistaa sinut – löydät uusia näkökulmia hyvinvointiin, oppimiseen ja työn ja oman elämän yhteensovittamiseen.