Hengähdyshetki ja vaihtelua työarkeen

Luontoympäristöllä on todettu olevan lukuisia hyötyjä niin fyysisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa.

Green Care tarkoittaa erilaisia luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä, joilla tuodaan voimavaroja arkeen ja luodaan positiivista luontosuhdetta. Meillä Pihamässä Green Care on sisäänrakennettuna kaikkeen toimintaamme. Meillä luontokappaleina tässä toimivat pääasiassa hevoset, vaikka tilaltamme Pihamäestä löytyy muutakin elämää: koiria, kissoja, vuohia, kanoja ja kukko.

Elämyksiä eläinten kanssa

Elämys- ja hyvinvointipalvelut eläinten kanssa ovat ainutlaatuisia ja syvällisiä menetelmiä, jotka tarjoavat voimakkaan kokemuksen henkilökohtaiseen kasvuun, itsetuntemuksen lisäämiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Kysy lisää!

Tämä menetelmä yhdistää hevosen luonnollisen herkkyyden, intuitiivisuuden ja rehellisyyden ihmisen pyrkimyksiin löytää yhteys itseensä ja ympäröivään maailmaan. Hevonen toimii peilinä, joka heijastaa takaisin ihmisen tunteet, ajatukset ja käyttäytymismallit, tarjoten ainutlaatuista palautetta ja oivalluksia, jotka ovat arvokkaita itsekehityksen polulla.

Työskentely hevosen kanssa vaatii ja opettaa kommunikaation ja vuorovaikutuksen taitoja, jotka ovat siirrettävissä ihmissuhteisiin. Hevosen kanssa toimiessa opitaan huomaamaan ei-sanallisen viestinnän merkitys ja kehitetään empatiaa. Elämysohjaus tarjoaa myös hauskuutta ja iloa, joka syntyy hevosen kanssa työskentelystä. Leikin ja ilon kautta opitut asiat painuvat syvemmälle tietoisuuteen ja muistijälki on vahvempi.

Ohjauksessa korostetaan turvallisuutta ja osallistujien henkilökohtaisia rajoja kunnioitetaan aina. Hevosen kanssa vietetty aika voi olla voimakas ja muutosvoimainen kokemus, joka jättää pysyvän jäljen ja tarjoaa uusia näkökulmia elämään.